dt-oefeningen - 04

dt-oefeningen - 04

Vul de ontbrekende letter(s) in. Kies "[?]" als je twijfelt. Is alles ingevuld? Klik dan op "Correctie".
1. Waarom wen hij het hoofd af als hij ons tegenkomt?
2. Dieren die dreigen uit te sterven, worden door het Wereldnatuurfonds bescherm.
3. Onze firma verzen de goederen bij voorkeur per boot: dat is aanzienlijk goedkoper dan per trein.
4. Het gras was letterlijk verschroei door de zon.
5. Toen Karl en Betty gingen trouwen, richen ze hun huis heel gezellig in.
6. In de verwoese gebieden is men nog druk bezig met het herstellen van de schade.
7. We wilden weten, waar de kievit zijn nest had, daarom bespieen we hem geruime tijd.
8. De wagens die aan het bloemencorso zullen deelnemen, versier men hoofdzakelijk met tulpen.
9. In de koelruimte van het schip hingen lange rijen geslache koeien.
10. Het huis van het zilveren bruidspaar was met bloemen versier.
11. Vroeger ene men alle kinderen in tegen pokken.
12. Pas op dat je die buisjes met bloed niet verwissel.
13. Hij wene allerlei middelen aan om zijn doel te bereiken.
14. Ik heb me de vrijheid veroorloof, een paar verbeteringen aan te brengen.
15. Van de gevluche gevangenen konden er maar twee terug gepakt worden.
16. De vereniging voor de bescherming van dieren strij al jarenlang voor een dierenwet.
17. Pas op, die tak is helemaal vermolm.
18. De oude zeeman voelde zich zeer vereer, omdat de burgemeester hem persoonlijk kwam gelukwensen.
19. De jongen keek niet goed uit en trapte in een verroese spijker.
20. Het regende dat het goot, maar wij troosen ons met de gedachte dat de vakantie pas begonnen was.
21. De winkelbediende had een aanzienlijk bedrag verduister.
22. Mijn nieuwe fiets rij heerlijk licht.
23. Toen alle pogingen om de berg te beklimmen mislukten, aanvaare de expeditie de terugtocht.
24. Je moet eens aan je leraar vragen, wat dit woord beteken.
25. De onthulling van het standbeeld geschie in tegenwoordigheid van de Koningin.